Welkom

In mei 2013 is stichting "De Blauwe Vogel" opgericht.
De stichting stelt zich ten doel ondersteuning in de meest ruime zin van het woord te bieden aan onderwijsprojecten in met name Nepal, die zich richten op kinderen die leven onder de armoedegrens, en/of een motorische en/of verstandelijke beperking hebben.

Zie voor samenstelling van het bestuur onder contact.

De Blauwe vogel is een project van De Mytylschool en de Kroevendonkschool te Roosendaal.

De Mytylschool Roosendaal en de Kroevendonk willen, vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid, ondersteuning bieden aan een onderwijsinstelling voor kansarme kinderen in Nepal. Zij hebben een partner gevonden in Nepal Matri Griha, met als doel daadwerkelijk support te bieden door het beschikbaar stellen van deskundigheid en financiële ondersteuning.

Onze projectdoelen zijn:

  • Onderwijs aan kinderen die leven onder de armoedegrens
  • Onderwijs aan kinderen met een motorische en/of verstandelijke beperking
  • Scholing van onderwijsgevend personeel ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs
  • Aanschaf van leermiddelen en schoolmeubilair
  • Realisatie van duurzame veranderingen
  •